Skip links

Hội nghị đối tác của Travel Leaders Network khu vực châu Á Thái Bình Dương ASPAC

Hội nghị đối tác khu vực ASPAC của Travel Leaders Network đã được tổ chức lần đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh Việt Nam từ ngày 30-31 tháng 11. Với sự tham gia của tất cả các thành viên trong khu vực châu Á Thái Bình Dương, Hội nghị đã kết thúc thành công tốt đẹp. Rất nhiều thông tin hữu ích đã được chia sẻ và mọi người hào hứng tham gia đã góp phần vào thành công của hội nghị. Tất cả các đối tác trong Đại gia đình Travel Leaders cùng đoàn kết và làm việc chặt chẽ cùng nhau để hướng tới sự tăng trưởng trong năm 2020.