Skip links

Tag: gotadi_EUh

Lễ ký kết hợp tác giữa Trường KD UEH và Gotadi

Lễ ký kết hợp tác giữa Trường Kinh doanh UEH và Công ty Cổ phần Công nghệ Du lịch Gotadi Sáng ngày 24/6/2022, tại phòng B1-204, Trường Kinh doanh UEH (COB) đã chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác (MOU) với Công ty Cổ phần Công nghệ Du lịch