Gotadi mạnh dạn với những bước đi táo bạo để đưa ngành du lịch Việt Nam ra “biển lớn”.

Nhưng chỉ có những doanh nghiệp dám nhìn nhận “trong nguy có cơ” mới dám bước ra khỏi vùng an toàn để tự tin bứt phá và khám phá những chân trời mới hay tìm ra những “mỏ vàng” mới ngay dưới chân mình.

Câu chuyện số hoá du lịch của Gotadi và những gì doanh nghiệp đã, đang làm được là một dấu hiệu tích cực cho thấy sự khởi sắc của ngành du lịch Việt Nam và niềm tin cho một sự chuyển đổi mạnh mẽ cho nhiều doanh nghiệp trong thời gian sắp tới.