Skip links

Chưa được phân loại

Đón đọc DOANH NHÂN số 272

Trong đại dịch COVID-19, công nghệ dường như có thêm động lực để phát triển nhanh hơn, gắn sát hơn với cuộc sống thực tiễn.   Chuyển đổi số đã dần trở thành xu thế không thể đảo ngược, mở ra cho mỗi quốc gia,